Danish Naval History Web Forum

Danish Naval History Web Forum
This Forum is Locked
Author
Comment
Kvinder i søværnet

Hejsa

Er der nogen her, der kan huske hvornår der blev åbnet op for, at kvinder kunne aftjente deres værneret i søværnet?

kh Søren

Re: Kvinder i søværnet

Jeg mener det var i 1981. Jeg var på indkaldelseshold 3/81

Re: Kvinder i søværnet

Hej Lill-May Didriksen startede i Søværnet i november 1971. Jeg lærte Lill-May at kende i Kvindeligt Marinekorps i januar 1971.
Hun er lige fratrådt efter 34 år i SVN.
Du kan læse mere i denne artikel.

www.hod.dk/Danske_Officerer/ Årgang_2005/DO_%208-2005.pdf

www.forsvaret.dk/NR/rdonlyres/ F168A47F-1C77-4405-8D45-31267726A265/20857/lillmay.pdf

Mvh
Kitty

Re: Kvinder i søværnet

I 1973 var jeg på Sergentskole(SRS) og i vores klasse gik også Lise Nørgård fra Frederikshavn.

Re: Kvinder i søværnet

Mener også, at det må have været slutningen af 1981. Kort før jeg afmønstrede Neptun, var der tale om at den lille banje (luxusbanjen) skulles bruges til kvindelige konstabler. Vistnok som en forsøgsordning.

Re: Kvinder i søværnet

1981 er fr sent. I perioden 1971-72 så jeg kvindelige elever i Auderød.

mvh

Lars-Henrik Arvedsen

Re: Kvinder i søværnet

Hej igen.
Forvekslede hvornår kvinder kunne være i Søværnet (landtjeneste), og på de sejlende enheder.

Sidder netop og læser bogen 'Atlantsejlerne' af Per Herholdt Jensen, hvor der under overskriften 'Piger til søs' står:

I begyndelsen af 1980'erne blev der gennemført en forsøgsordning i nogle af søværnets skibe med anvendelse af kvinder ombord. Første skib blev bevogtningsfartøjet Neptun, der i december 1981 fik tilkommanderet fire kvinder.

Mener iøvrigt at kunne huske, at jeg engang i halvfjerdserne læste en artikel i Ekstrabladet om inspektionskutteren Mågen, der havde været i vanskeligheder i hårdt vejr. Chefen ombord var en kvinde.

Muligvis husker jeg forkert, eftersom det er så lang tid siden

Re: Kvinder i søværnet

Egentligt lidt syndt at navnet på den "Pige" som er afbilledet er forkert..
Jeg sejlede nemlig sammen med Hende på billedet da jeg var værnepligtig maskin gast ombord på Krigerkajakken Triton dengang Per skulle lave den bog.

hun hedder forresten ikke Pernille men Martine...

Pernille var en Konstabel et sted i radio rummet.. så vidt jeg husker.

Re: Kvinder i søværnet

QUOTE
Egentligt lidt syndt at navnet på den "Pige" som er afbilledet er forkert..
Jeg sejlede nemlig sammen med Hende på billedet da jeg var værnepligtig maskin gast ombord på Krigerkajakken Triton dengang Per skulle lave den bog.
UNQUOTE

Aha, men bortset fra den svipser kan bogen absolut anbefales søinteresserede.

Der synes iøvrigt at være sket en markant ændring i besætningernes attitude, efter at kvinder kom til.

Da jeg sejlede på gamle Hvidbjørnen og Beskytteren, var det nærmest en bande småforbrydere ... (Jeg selv undtaget naturligvis)

Re: Kvinder i søværnet

Hej Søren.
Nu spørger du jo om "værneret" - en sjældent anvendt betegnelse, som vel har forbindelse med værnepligtsbegrebet. En sådan ting kan vel kun indføres i henhold til en eller anden lov??
I tidsskriftet "Krudttårnet", nr. 3/1999 skulle på side 6-7 findes en artikel af Erik Holt: Kvinder i Søværnet - på værnepligtlignende vilkår.
Jeg kender ikke indholdet, men måske er der noget dér.
Mange hilsener
Gunnar

Re: Kvinder i søværnet

Sejlede med Inspektionskibet Hvidbjørnen i perioden 1979-1982 og bortset fra de piger som vi selv hæftede i køjen , kom piger ombord i 1982 - de fik 8 mands banjen som tidligere var forbeholdt overkonstablerne.

Re: Kvinder i søværnet

jeg kan se der er flere mulige svar til dit ?! Jeg kan kun bekræfte at jeg startede som konstabelelev 19 april 1972 som en af de første piger i søværnet. Vi var et hold på ca. 30 piger med 2 af søvrnets første uddannede delings sergenter nemlig Lill-Maj Didriksen og Lotte Munk. Derefter førsøgte man med piger på sejlende enheder i 1981.

Re: Kvinder i søværnet

Jeg kan bekræfte Susanne Brandstrups indlæg, hvoraf det fremgår, at de første kvinder blev indkaldt til søværnet i april 1972. Jeg lærte Susanne og øvrige kvindelige konstabelelever samt Lill-May Didriksen og Lotte Munk at kende gennem de 4 måneder, vi havde sammen i Auderød og på Holmén. Jeg havde endvidere også Lise Nørgård som lærer på Holmén.

Return to the Web Site (US version) - Retur til Fl├ądens Historie (Dansk udgave)


Copyright 2006-2007 - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes.

The Design was last updated: 2006-10-16 - Designet er sidst opdateret: 16. oktober 2006