Danish Naval History Web Forum

Danish Naval History Web Forum
This Forum is Locked
Author
Comment
Marineflyvere

Jeg forsøger at lave en liste over omkomne i tjenesten i Marinens Flyvevæsen 1913-1940. Jeg har opsporet navnene på de faldne, men da jeg gerne vil krydre oversigten med oplysninger om hvad der gik galt, beder jeg om hjælp.
Kan nogen her udfylde de tomme pladser i nedenstående liste?

Pft.

Søren

2/10 1913 Marineflyveinstruktør Ulrik Birch styrter under en øvelsesflyvning med ”Ørnen”. Flyet totalhavarerer og Birch bliver dødeligt kvæstet. Om bord i flyet er også premierløjtnant Thile på sin første flyvetur. Han slipper dog uskadt fra ulykken. Ulrik Birch dør otte dage senere og ulykken bliver derved den første flyveulykke i Danmark med dødelig udgang.

27/6 1915 Premierløjtnant Axel Hoeck, der er den første søofficer, der bliver uddannet som marineflyver, omkommer sammen med kaptajn H Münter, da deres fly ”Maagen III” styrter ned i Kongedybet ud for København.

6/4 1918 Reserveløjtnant Kabell & Reserveunderofficer Larsen, Kattegat.

3/6 1918 Reserveløjtnant Ubbesen, Storebælt.

10/6 1918 Reserveløjtnant Caroc, Øresund.

23/7 1919 Maskinist III H. Hansen, Snekkersten

20/5 1920 Reserveløjtnant Abrahamsen, Øresund

21/7 1922 Premierløjtnant Sørensen, Lunkebugten i Storebælt

8/10 1925 Flyvemekaniker Nicolaysen, Skarritsø, Sjælland

31/8 1927 C. V. J. Madsen styrter i en H M.I. i Øresund

13/6 1928 Under en flyvning over København får urolige vejrforhold et af marinens fly af typen Hansa-Brandenburg til at tippe rundt. De tre ombordværende, føreren dæksofficer H.M.V.S. Beldsgaard, og passagererne søkadetterne Axel Poetzold og Leifur Gudmundson, er ikke fastspændt og falder derfor ud af flyet og omkommer.

28/1 1930 Under en formationsøvelse kolliderer to af Marinens Flyvevæsens fly. Søløjtnant I Harald Vilhelm Jastrau og sømineassistent E. Moes Larsen omkommer.

22/4 1930 Kaptajnløjtnant Ejnar Anton Jensen og flyvemekaniker Bressendorf omkommer, da deres fly af typen H.M.II styrter ned nord for Warnemünde under en natflyvning mellem København og Warnemünde.

22/11 1933 Frode Hansen, HM II, Gøteborg.

13/2 1935 Flyverløjtnant Højlund, Slagelse

12/4 1935 Flyverløjtnant Lyck, Avnø.

25/11 1935 Søløjtnanterne Holger Frederik Petersen og Erling Axel Christian William Arthur Pries omkommer, da deres fly under en øvelsesflyvning styrter i vandet ved Kalkgrunden syd for Saltholm.

10/2 1936 Flyverløjtnant Lassen, Sigersted, Sjælland. L. B. II.

22/5 1936 Flyverløjtnant E. Rasmussen, Ringsted.

11/3 1937 Kaptajnløjtnant Knud Riemann og Flyverløjtnant H. H. Johansen omkommer da deres fly af typen L. B. IV 113 styrter ned i Øresund,

4/6 1938 Flyverløjtnant A. H. Christensen, Kattegat, H.M. II

13/2 1940 Søløjtnant I Carl Knut Kalmberg, der siden januar samme år sammen med med Jørn Juul Ulrich har kæmpet på finsk side i den finsk-russiske krig, bliver under en luftkamp mod sovjetiske fly nedskudt og dræbt. Ulrich såres hårdt ved samme lejlighed.

Re: Marineflyvere

Hej Søren.
Prøv at kontakte Dansk Flyvehistorisk Forening.
Avedøre Tværvej 15, 2650 Hvidovre.
www. danfly.dk
Formand: Carsten Jørgensen
Rosenvænget 12, 4330 Hvalsø
E-mail: carsten.cjd@mail.dk
Hilsen - Jørgen

Re: Marineflyvere

Hej.
Prøv og kig i Konows erindringer. Den må stå på marinens bibliotek stadig væk. Jeg mener at han omtaler en fly-ulykke med dødelig udgang mens han var eskadrechef i Storebælt under 1. verdenskrig. Det må så være RL. Ubbesen.

Det er mange år siden jeg har læst den, så jeg kan tage fejl. Men du er jo tæt på biblioteket - så du kan hurtigt slå det op.

Mange hilsner
Jørgen Pedersen

Re: Marineflyvere

Angående Løjtnant Kabells ulykke, så er der en fyldig omtale af ulykken i Thisted Amts Tidende den 8. april 1918.

Re: Marineflyvere

Hej Min mormors bror F.E. Lassen (Frants)Faldt ned med sit Hawker Dankok (L.B. II) ved sigersted 10/2-1936. Se link over listen af fly og styrt/faldne på følgende link: http://historienshus.ringsted.dk/%C3%A5rsberetninger/aarsskrift2010_1korr.pdf

side 36

Return to the Web Site (US version) - Retur til Fl├ądens Historie (Dansk udgave)


Copyright 2006-2007 - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes.

The Design was last updated: 2006-10-16 - Designet er sidst opdateret: 16. oktober 2006