Danish Naval History Web Forum

Danish Naval History Web Forum
This Forum is Locked
Author
Comment
Interessant udstilling

Den 5. maj åbnede Historisk Samling fra besættelsen (HSB) på Niels Bohrs vej i Esbjerg en enestående
udstilling af fotos fra besættelsen 1940-1945/46. Pensioneret orlogskaptajn og fhv. modstandsmand Jørgen
Strange Lorenzen (f.1925) viser her en række af de fotografier, han tog i Danmark i perioden 1940-46.
Lorenzen var med i Sønderborg 1940-43, på Holmen i sommeren og august 1943, i modstandskampen ved
Vordingborg 1945, overvågede den tyske hærs afmarch fra Danmark ved Kruså 1945 samt ikke mindst med
LINDORMEN på Bornholm i april 1946. Alle de nævnte steder tog han fotografier, hvoraf enkelte tilmed er
i farver.
De hundredvis af fotos udgør et unikt og spændende billedmateriale, og et stort udvalg af dem bliver i
øjeblikket fremvist på Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-45 ved Syddansk Universitet Esbjerg.
Der er åben hver mandag og onsdag fra 10.00 til 14.00 og tirsdag fra 10.00 til 18.00.
Når udstillingen er færdig på HSB i Esbjerg vil den blive udstillet på forskellige biblioteker rund omkring i
landet.
Læs mere her på samlingens hjemmeside http://hsb.dk/

Return to the Web Site (US version) - Retur til Fl├ądens Historie (Dansk udgave)


Copyright 2006-2007 - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes.

The Design was last updated: 2006-10-16 - Designet er sidst opdateret: 16. oktober 2006