Danish Naval History Web Forum

Danish Naval History Web Forum
This Forum is Locked
Author
Comment
Nyt fra Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets venner

I den kommende foredragssæson kan Marinehistorisk Selskab / Orlogsmuseets venner tilbyde følgende foredrag.

Den 27. oktober 2010: Finn Wiberg-Jørgensen: Scapa Flow

Den 24. november 2010: Peder Ellegaard Larsen: Slipshavn

Den 26. januar 2011: Ole Lisberg: Tre unge søofficerers rejse på Island

Den 23. februar 2011: Sten Krarup: Anholt 1811, søløjtnanternes angreb

Den 6. april 2011: Generalforsamling med historiske film og fotos.

Alle møder finder sted på onsdage kl. 19.30 i ”kanonkælderen” på Orlogsmuseet i Overgaden oven Vandet 58.

Se mere på www.marinehist.dk

Mvh Søren Nørby

Return to the Web Site (US version) - Retur til Fl├ądens Historie (Dansk udgave)


Copyright 2006-2007 - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes.

The Design was last updated: 2006-10-16 - Designet er sidst opdateret: 16. oktober 2006