Danish Naval History Web Forum

Danish Naval History Web Forum
This Forum is Locked
Author
Comment
1810 - Lougen og Langeland i Norden

Jeg har læst her om briggener Langeland og Lougen i Hammerfest tæt under Nordkap i Norge 1810, samt 3 kanon-skonnerter «Nornen», «Valkyrien» og såvel «Axel Thorsen» , men på Orlogmuseet Sorte Registrant var Valkyrien først søsat i Bergen d.10 august 1810 – næsten for sent at møde Lougen d.28 juni 1810 !!!
Kan nogen hjælper med bedre kilder eller erklaring.?
Tak for hjælpen. - Scottish Viking

Re: 1810 - Lougen og Langeland i Norden

Jochum Nicolai Muller
I Løbet af dette Aar vare de tre engelske Orlogs-brigger «Snake» paa 18 Kanoner, «Nightingale» paa 16 Kanoner og «Gallant» paa 14 Kanoner blevne stationerede langs Norges nordlige Kyster, hvor de forstyrrede Fiskerierne og Handelen og hindrede den for disse Egne saa nødvendige Tilførsel fra Rusland. De plyndrede og hærjede, hvor der gaves Anledning, og begik de voldsomste Excesser.
Se: http://www.idi.ntnu.no/~anders/books/Fra_Krigens_Tid/Muller.html

Re: 1810 - Lougen og Langeland i Norden

Håper dette kan brukes:
Norges land og folk - Finmarkens amt 2.djvu/751
Se fra side 751:
I september l807 indløb efterretninger til Finmarken om, at Storbritannien havde erklæret Danmark krig, og at denne allerede var udbrudt.
http://no.wikisource.org/wiki/Side:Norges_land_og_folk_-_Finmarkens_amt_2.djvu/751


Norges land og folk - Finmarkens amt 2.djvu/757
Se fra side 757:
For at beskytte handelen paa Arkangel, hvorfra en betydelig korntilførsel fandt sted, sendtes der en eskadre til Finmarken, bestaaende af briggerne «Laugen» og «Langeland» samt 3 kanon- skonnerter. Ekspeditionen kommanderedes af kapteinløitnant J. N. Mitller(Rettet av meg til: Müller) der paa dette tog erobrede flere priser.
http://no.wikisource.org/wiki/Side:Norges_land_og_folk_-_Finmarkens_amt_2.djvu/757


Kanonskonnertene 1808-1832 / Marinemuseet /Horten /N
Tittel Kanonskonnertene 1808-1832
Volum 17 av Kgl. Norske Marines Fartøyer

Forfatter Stein Moen
Utgiver Marinemuseet, 1991
Lengde 57 sider
http://books.google.no/books/about/Kanonskonnertene_1808_1832.html?id=0bNbQwAACAAJ&redir_esc=y

Re: 1810 - Lougen og Langeland i Norden

Hej KOE
Mange tak for alt det her – det tag’ tid at læse det hele (TTT) men alt kan bruges.
Nogle engelsk-talender venner og jeg skriver om orlogskibber i den engelsk krig på den engelsk-sprog Wikipedia, og vil bringe ud også den danske (norsk) synspunkt.
Blandt andet, på engelske, er
Lougen og

Langeland og

Pomor Trade

Der er også (på en engelske forum) en “Vladimir” fra Russland med en interesse i en kofardiskib hvilke var erobert af en ukendt engelske orlogskib i 1810 ved Nord Kap, og generobert af dets besætning og sejled tilbag til Nord Russland.

Jeg håber min dansk er godt nok!!
Scottish Viking

Re: 1810 - Lougen og Langeland i Norden

Kapervirksomheten ved Nord Kap er lite kjent, og at amerikanerne ”blander” seg inn er etter 1812 er det enda færre som kan noe om.

Kaperkrig
I krigen mellom USA og Storbritannia 1812–14 ble det registrert 526 amerikanske kapere; 200 av disse tok i alt 1344 britiske handelsskip som priser.
Amerikanske kapere seilte også i norske farvann og tok flere verdifulle priser inn til Bergen og Trondheim.
http://snl.no/kaperkrig

USS President was a heavy frigate of the United States Navy.
“President turned north; she put into Bergen, Norway, on 27 June to replenish her drinking water. Sailing soon after, President captured two British merchant ships, which helped to replenish her stores.”
http://en.wikipedia.org/wiki/USS_President_(1800)

Re: 1810 - Lougen og Langeland i Norden

I august 1808 kom en rekke danske håndverkere til Fredriksværn verft i Norge, for å hjelpe til med sjøforsvaret mot England. En av disse var kvartermand Magnus Rosenberg, som ble i Norge i hele 6 år, og arbeidet ved flere verft i ulike landsdeler. Hans nedtegnelser fra oppholdet under krigsåra er publisert i Marinehistorisk tidsskrift 1994. Han forteller at den 27.juni 1813 innkom den kjente amerikanske fregatt USS President under salutt til Bergen, og fikk reparert sin takkelasje før den avseilte neste dag. Ifølge den norske veteranen Hans Jochum Horns erindringer (bevart i det norske Marinemuseet) møtte den amerikanske fregatten sin skjebne og ble erobret av en britisk eskadre ved New York i januar 1815. Horn hevdet at det tidligere danske 72-kanoners orlogsskip Norge deltok under denne krigshending. Det er vel kjent at orlogsskipet Norge var i britisk tjeneste etter konfiskeringen i 1807. Det var en av Hohlenbergs konstruksjoner, som igjen var basert på Stibolts velbygde lest, svarende til motstykket orlogskipet Danmark. - At en samtidig deltaker vet å berette om det, er interessant. Om det er korrekt, er en ganske annen sak. Om konfiskerte danske orlogsskips skjebne i britisk tjeneste er ikke så mye kjent, og kanskje ikke alle har vært interessert i at det skulle komme fram?

Return to the Web Site (US version) - Retur til Fl├ądens Historie (Dansk udgave)


Copyright 2006-2007 - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes.

The Design was last updated: 2006-10-16 - Designet er sidst opdateret: 16. oktober 2006