Danish Naval History Web Forum

Danish Naval History Web Forum
This Forum is Locked
Author
Comment
dansk eg til nyt skib

En nesten ukendt arabisk middelalderkilde beskriver en rejse, der blev udført med skib af nordboere. Hvor hen rejsen gik, skal helst åbenbares ved - og som - dette projekts og denne rejses slut.
(Rejsen berørede ikke Norge.)

Jeg er kulturhistoriker og arabist, og har meget stor lyst til, at denne rejse kan gennemføres på nyt - med et sejlvandt mandskab og et lille vikingskib, der nødvendigvis primært får bygges af eg.

Selv ha'r jeg ikke midler til dette. Er der nogen der ude, der kender sig kaldet? Her behøves fælles indsats. Jeg spørger også i Sverige og Norge, og vil gerne, at dette ku' være et samnordisk projekt. Altså med egevirke fra flest mulig amt, län och fylker i de nordiske lande.

For dem, der bliver med på det ene eller andet vis, er det eneste, jeg kan love, følgende:

Alle, der skriver, får svar.

Alle, der bidrager, får sit navn med i projektet.

Ingen økonomiske midler ønskes nu. Midler, der med tiden evt. indkommer, skal blot kunde bruges til indkøb af materialer og til lønnet håndverksarbejde o l, men ikke til løn for undertegnede eller andre ikke-håndverkere.
Jeg ha'r lyst og kompetance til at filme det hele. I øvrig ønsker jeg kun glæden ved at få sådan noget til sammen med flest mulig andre.

Dette som en foreløbig skitze.

Gode hilsener fra

Håkon Stang

Re: dansk eg til nyt skib

Hej Håkon

Er det Ibn Fadlan og Ibn Rustah møde med (svenske) vikinger omkring Volgafloden i årene omkring 922 der ligger bag?

Hvis så - så kan dette måske have interesse;
Se fx http://www.b.dk/kultur/handels-maend-paa-slaederejse

Åbenbart er der evidens for, at rejser foregik om vinteren og i øvrigt ikke med skib, men med slæde.

vh
Troels

Return to the Web Site (US version) - Retur til Fl├ądens Historie (Dansk udgave)


Copyright 2006-2007 - All rights reserved/Alle rettigheder forbeholdes.

The Design was last updated: 2006-10-16 - Designet er sidst opdateret: 16. oktober 2006